Dự Án

AKARI CITY

1,5 tỷ

 • Max: 3 Persons
 • Square: 45 m2
 • 1 2 2

Xem chi tiết

HÀ ĐÔ CENTROSA

4 tỷ

 • Max: 4 Persons
 • Square: 56 m2
 • 1 2 2

Xem chi tiết

HIGH INTELA

1,75 tỷ

 • Max: 3 Persons
 • Square: 50 m2
 • 1 2 2

Xem chi tiết

AKARI CITY

1,5 tỷ

 • Max: 3 Persons
 • Square: 45 m2
 • 1 2 2

Xem chi tiết

HÀ ĐÔ CENTROSA

4 tỷ

 • Max: 4 Persons
 • Square: 56 m2
 • 1 2 2

Xem chi tiết

HIGH INTELA

1,75 tỷ

 • Max: 3 Persons
 • Square: 50 m2
 • 1 2 2

Xem chi tiết

Instagram